Google+ Followers

viernes, 2 de agosto de 2013

Podemos hacer nuestro el próximo minutoNo existe la eternidad - susurró -, no para nosotros. Es algo que atañe sólo a los dioses y a aquellos que creen que sus palabras son inmortales. Pero podemos hacer nuestro el próximo minuto. Eso sí que puede ser nuestro.
 
Del libro "La Luz de Alejandría"
Àlex Rovira
Francesc Miralles

No existeix l’eternitat – va xiuxiuejar -, no per a nosaltres. Es una cosa que pertoca només als déus i a aquells que creuen que les seves paraules són immortals. Però podem fer nostre el pròxim minut. Això si que pot ser nostre.

Del llibre “La Llum d’Alexandria”
Àlex Rovira

Francesc Miralles


1 comentario:

Las 10 gotas... más leídas en la última semana

Las 10 Gotas... más populares